آشنا(قيصر امين پور)

مرواريد11:چه سنگدل است سيري که گرسنه را نصيحت مي کند تا درد گرسنگي را تحمّل نمايد.

**********

آشنا(قيصر امين پور)

اي غم ، تو که هستي از کجا مي آيي؟
هر دم به هواي دل ما مي آيي

باز آي و قدم به روي چشمم بگذار
چون اشک به چشمم آشنا مي آيي!

دي 72

/ 0 نظر / 23 بازدید