خواب کودکي (قيصر امين پور) و احتياط در واژه ها

مرواريد 14:پيشرفت ، به تعريف از گذشته نيست بلکه به حرکت به سوي آينده است.

**********

احتياط در واژه ها
چند بار به کسي گفته ايم:مدتي است که با فلاني جر و بحث نکرده ام.يا:هرگز سرما نخورده ام. و ناگهان روز بعد سرما مي خوريم يا با فلاني مشاجره مي کنيم؟
پس نتيجه مي گيريم:صحبت درباره ي وقايع دلپذيري که براي ما رخ داده ، بد اقبالي مي آورد.
چنين نيست. در حقيقت ، روح جهان همواره-در هر مشکلي-به ما نشان مي دهد که چه مدتي بدون يکنواختي مشخصي مانده ايم.مي خواهد به ما بگوید که زندگی چگونه تا آن لحظه سخاوت مند بوده است - و اگر با شجاعت از موانع عبور کنیم ، همین گونه باقی خواهد ماند . واژه های مثبت را در فضا نگاه داریم . آن ها به رشد ما در هر مشکلی کمک می کنند.

**********

خواب کودکي (قيصر امين پور)
در خوابهاي کودکي ام
هر شب طنين سوت قطاري
                                        از ايستگاه مي گذرد

دنباله ي قطار
                   انگار هيچ گاه به پايان نمي رسد

انگار
        بيش از هزار پنجره دارد

و در تمام پنجره هايش
                               تنها تويي که دست تکان مي دهي

آنگاه
در چارچوب پنجره ها
شب شعله مي کشد
با دود گيسوان تو در باد
 در امتداد راه مه آلود
در دود
            دود
                      دود...

/ 0 نظر / 26 بازدید